Přihlášení k účasti

Přihlašujte se prosím:

Aktivní účast: do 29. 2. 2020
Pasivní účast: do 30. 4. 2020

Kongresový poplatek (přednášející bez poplatku):

Lékaři: 1500,-
SZP: 600,-
Společenský večer: 200,-

Možnosti platby

  1. Bankovním převodem na konto  117649663/0300, variabilní symbol: 3027 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno)
  2. V hotovosti na místě.
Typ účastníka